Om takst og taksering

Spørsmål og svar om takstmann

Hvem kan kalle seg for takstmann?

Takstmann er ingen beskyttet tittel, så i realiteten kan hvem som helst kalle seg for takstmann.

Det kan være lurt å sjekke om takstmannen er sertifisert gjennom et større takseringsforbund som for eksempel BMTF.

Hvor mye koster en takstmann?

I Oslo vil nok en verditakst ligge fra 5-6 000.- og oppover for leiligheter og fra 9-10 000.- og oppover for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

En tilstandsrapport ligger vanligvis på litt mer enn det doble av verditakst.

Kan man velge takstmann selv?

Dette er et ganske viktig spørsmål fordi mange eindomsmeglere, advokater og forsikringsselskap har “sine egne” takstmenn.

En nøytral og byggekyndig takstmann er alfa omega om man skal ha en riktig pris for bolig, eller skade på bolig.

Hva gjør en takstmann?

Utgangspunktet er at en takstmann takserer. Altså vurderer en pris for en bolig, en tomt, en bygning, en skade, eller en mangel. For å vurdere verdien av dette må han/hun gjerne  måle boligens areal, vurdere tilstanden på objekter som vinduer, dører kjøkken, bad og andre konstruksjoner.

Hvorfor er takstmann så dyrt?

Prisen avhenger av oppgaven som er gitt takstmannen. En enkel verdivurdering av en leilighet kan koste så lite som 5-6 000.-, mens en tilstandsrapport på en større bolig kan koste det firedobbelte. Her handler det om medgått tid og takstmannens ansvar.

Kan man velge takstmann selv?

Du kan selvfølgelig velge takstmann selv, alltid. Ønsker du en objektiv vurdering av din bolig bør du velge en uavhengig takstmann som ikke har bindinger til hverken eiendomsmeglere eller forsikringsselskap.

Kan man dusje før takstmann?

Enkelte hevder at man ikke bør dusje før takstmannen kommer på besøk, dette kommer neppe fra fagfolk. Selvfølgelig kan man dusje når man vil. Det eneste takstmannen skal gjøre i dusjen er å banke litt på fliser å se litt i sluken. Sluken bør derfor være tilgjengelig.

Hvilke dokumenter trenger takstmann?

Det er mange dokumenter som kan spare takstmannen for tid og deg for penger. Dokumenter som du kan ha klart når takstmannen kommer på besøk kan være kjøpekontrakt , ferdigattest, evt midlertidig brukstillatelse, skjøte, evt festekontraktmålebrev, situasjonskart, ligningsverdi (selvangivelsen), kommunale avgifter.

Hva øker verdien på boligen mest?

Siden det er vanskelig å gjøre noe med beliggenheten, er det enkelte ting du kan gjøre med boligen før du selger. I en leilighet er det som regel småting som skal til; det meste handler om maling.

På en enebolig er det mer du kan gjøre; En gammel drenering trekker ned prisen på boligen. En ny drenering koster nok mindre enn du får igjen når du selger. Et nytt bad eller kjøkken øker verdien betraktelig, men det koster også mye. Pass på at du får fagfølk til å utføre disse oppgavene, fordi ellers får du trekk fra den bygningskyndige takstmannen som skal lage tilstandsrapporten.