Eierskifterapport™

Tilstandsrapporten som har alt.

  • Rammeverket fra avhendingsloven og forskriften om tryggere bolighandel.
  • Den byggekyndige takstmannen (Kun BMTF-takstmenn kan benytte denne rapporten)
  • Den trygge tilstandsrapporten.

Tilstandsrapporter og takstmenn

BMTFs Eierskifterapport™ er den eneste uavhengige og objektive tilstandsrapporten i markedet. BMTF inngår aldri avtaler med andre aktører i markedet. På denne måten vet du at det aldri er noe press fra andre aktører om hvordan man skal prise boligen din ved salg.

Mens andre aktører inngår avtaler med meglerfirmaer og forsikringsaktører, inngår aldri BMTF en eneste avtale. Det handler om uavhengighet og objektivitet i bransjen.

På denne måten kan du som boligselger være trygg på at boligen din blir vurdert uavhengig og objektivt. Det betyr at boligkjøper sjelden kan klage på boligen i ettertid og ikke minst boligselger kan sove godt om natten etter et boligsalg.